Půjčky online

Máte nárok na přídavky na dítě?


Přídavky na dítě pro více rodin

Od roku 2018 vzniká nárok na přídavky na dítě více rodinám, než tomu bylo v minulých letech. Některým rodičům se i podle nového výpočtu měsíční dávky zvýší. Tato změna vyplývá z novely zákona o státní sociální podpoře. V případě nezletilého dítěte o přídavky musí požádat rodiče, plnoletí mohou žádat sami.

Kdo přídavky na děti dostane?

Přídavek na dítě dostane rodina, jejíž příjem není vyšší než 2,7násobek životního minima. Doposud vznikl nárok rodinám s příjmy do 2,4násobku. Do tohoto příjmu se započítávají příjmy celé domácnosti, ve kterém dítě žije, tedy příjmy všech osob. Změnou, oproti minulému roku, je odlišné posuzování příjmu pro účely nároku na tuto dávku. Nově platí, že se hledí na příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí a ne za kalendářní rok předcházející tomu, ve kterém se o přídavky žádalo. Kalendářní čtvrtletí jsou během roku 4 – leden až březen, duben až červen, červenec až září, říjen až prosinec.

Částka přídavků se liší podle věku


Stále platí, že měsíční výše přídavků na nezaopatřené díte se odvíjí od jeho věku:

  • 500 Kč – pro děti do 6 let
  • 610 Kč – pro děti od 6 do 15 let
  • 700 Kč - pro děti od 15 – 26 let

Až 300 korun navíc

Novinkou je možnost získání na přídavcích až 300 korun navíc, pokud bude alespoň jeden rodič v kalendářním měsíci rozhodného období pracovat nebo bude mít příjem ze závislé činnosti, bude pobírat např. dávky jako je rodičovský příspěvek, nemocenské a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, nejméně ve výši životního minima jednotlivce, která je dnes 3.410 korun měsíčně. Přídavky se tak zvýší z 500 na 800 korun, z 610 na 910 korun a ze 700 na 1.000 korun, podle věku dítěte. Nárok na zvýšení přídavků se bude vypočítávat podle druhu příjmu v rozhodném čtvrtletí a není směrodatné zda to bude práce na dohodu nebo pracovní smlouvu.

Kdo se považuje za neopatřené dítě

Za nezaopatřené díte je se považuje každé díte do skončení povinné školní docházky. Poté se za nezaopatřené díte považuje osoba do 26 let, jen pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání – na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. Výjimkou jsou děti, které se na takové povolání připravovat nemohou a to z důvodu nemoci či úrazu nebo ty děti, které nejsou schopny vykonávat výdělečnou činnost kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. I dítě do 18 let, které ukončí povinnou školní docházku a je vedeno na Úřadu práce, ale nemá nárok na hmotné zabezpečení je považováno za nezaopatřené dítě.

Dítě, které pobírá plný invalidní důchod se za nezaopatřené díte nepovažuje. Za soustavnou přípravu na povolání se nepovažuje ani studium, u kterého si student vydělává a vzniká mu tak nárok na účast na nemocenském pojištění.Vloženo 6. 1. 2018


Všechna práva vyhrazena AAA-Půjčky.cz, (c) 2024   |  Kontaktní informace  |  
Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Informační web o úvěrech - Neposkytujeme úvěry